Je rozhodnuto! Které filmy obdržely festivalové ceny?

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Prague Science Film Fest, který se konal od 10. do 13. října 2022 v Kampusu České zemědělské univerzity v Praze, zná své vítěze! Ceny byly předány během závěrečného ceremoniálu v pražském kině Přítomnost. Snímky byly oceněny celkem ve čtyřech kategoriích.

V soutěžní sekci programu letošního PSFF bojovalo o titul Nejlepšího mezinárodního vědeckého dokumentu celkem třináct filmů z Francie, Spojeného království, Maďarska, Německa, Kanady, Dánska, Austrálie a Spojených států. V soutěži nechyběl ani zástupce z Česka. Celý seznam soutěžní třináctky najdete zde. Porotu mezinárodní soutěže složenou ze zástupců fakult a vedení ČZU nejvíce zaujal dokument Severní proud (The North Drift) v režii Steffena Kronese. Film porota označila za “svižný a inspirativní dokument, ve kterém je vysvětlena historie experimentu a příprava plánu celého projektu až ke konečné realizaci včetně okamžiku, kdy protagonisté dosáhli šťastně cíle cesty. Vážná témata jsou podána originální a srozumitelnou formou. Dokument dává možnost nahlédnout do postupů myšlení výzkumníků i do současných trendů v oblasti environmentálních věd.” Ke stejnému rozhodnutí dospěla i studentská porota skládající se ze studenstva napříč fakultami ČZU, kterou film Severní proud zaujal svým kvalitním vizuálním zpracováním i tématem, které je podle poroty potřeba si neustále připomínat. “Pojetí filmu je tou nejlepší cestou, jak popularizovat vážná témata a globální problémy. Tento dokument je důkazem toho, že z naivní ambice nadšených lidí se může stát seriózní vědecká práce se silným přesahem do reality. Silný příběh snímku dokáže diváka vtáhnout do děje a dává prostor zamyslet se nad dalším řešením problému.” Studentská porota se rozhodla udělit i čestné uznání, a to filmu Chybíš mi, Tvůj Marius (I Miss You, Marius). Uznání si snímek zasloužil za odvážný inovativní přístup k filmovému vyprávění a za reflexi vědecké metody a procesu vytváření lidského vědění.

Rektor ČZU profesor Petr Sklenička udělil zvláštní ocenění českému dokumentárnímu filmu Budiž voda!, který je metaforou lidského snažení. “Jde o nepravděpodobné dobrodružství netradičních hrdinů, kteří svými činy jdou o krok napřed před společností čelící suchu.”

Vyvrcholením udílení cen je stejně jako minulý rok cena Grand Prize, kterou uděluje PSFF společně se svým partnerským festivalem Academia Film Olomouc. O tuto cenu se uchází jak soutěžní třináctka PSFF, tak Mezinárodní soutěž letošního 57. ročníku AFO, který se konal na přelomu dubna a května. Porota složená z odbornic a odborníků z oblastí popularizace vědy a dokumentárního filmu udělila toto ocenění ve výši 10 tisíc amerických dolarů filmu Holgut. Cenu Grand Prize si režisérka filmu Liesbeth De Ceulaer zasloužila “za nápadité vyprávění příběhu o dospívání, vědeckém výzkumu a důkazech, domorodých legendách a silném kulturním dědictví, které přináší ucelený přístup k zapojení diváků do relevantních témat, jako je ztráta biologické rozmanitosti, tání v Arktidě a teorie o vymírání.” Porota doufá, že toto ocenění bude pro režisérku povzbuzením v jejím dalším úsilí o uplatnění tvůrčího hlasu v oblasti vědecké filmové tvorby. 

Ceny jsou rozdány a my moc děkujeme všem návštěvníkům a návštěvnicím za účast na projekcích a debatách!

Výherci festivalových cen:

Cena studentské poroty

Severní proud, Německo, 2021 / Režie: Steffen Krones

Čestné uznání studentské poroty

Chybíš mi, tvůj Marius, Maďarsko, 2022 / Režie: Péter Becz

Zvláštní ocenění rektora ČZU

Budiž voda!, Česká republika, 2021 / Režie: Karel Žalud

Cena je spojena s finanční odměnou 25 000 českých korun.

Cena za nejlepší mezinárodní populárně-vědecký film

Severní proud, Německo, 2021 / Režie: Steffen Krones

Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 amerických dolarů.

GRAND PRIZE Prague Science Film Fest & Academia Filmu Olomouc

Holgut, Belgie, 2021 / Režie: Liesbeth De Ceulaer

Cena je spojena s finanční odměnou 10 000 amerických dolarů

HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI:

POWERED BY: