Charlotte Julia Honiat: Ultima Patagonia

Charlotte Julia Honiat: Ultima Patagonia

  • Přednáška

Souostroví Madre de Dios se nachází na 50° j. š. a je to nejjižnější krasová oblast na Zemi. Tato výjimečná mořská oblast byla utvářena ledovci a v současné době zažívá obrovské změny – extrémní klimatické podmínky, které se vyznačují značnými srážkami a neúnavnými západními větry. Tyto vzájemně si konkurující prvky utvářely velkolepou krajinu, která dostala jméno „mramorové ledovce“, jenž jsou pozoruhodné nejen pro velkou rozmanitost svých povrchových forem, ale také pro svou krásu a speleologický potenciál světové úrovně.

V průběhu několika po sobě jdoucích expedic během posledních dvaceti let tým CENTRE TERRE získal, prozkoumal a zdokumentoval nejvýznamnější jeskynní systém v Chile a objevil různé skalní malby i archeologické pozůstatky prvních obyvatel těchto oblastí: indiánů kmene Kawésqar, kteří jsou známí také jako „kočovníci moře“. Expedice vyžadují měsíce příprav, technické a logistické znalosti a každá z nich je jedinečným zážitkem. Výsledkem těchto výzkumů je projekt Madre de Dios. „Ostrov mramorových ledovců“ je nyní kandidátem na zařazení do programu Seznamu světového dědictví UNESCO. Projekt ULTIMA PATAGONIA dává dohromady mezinárodní tým badatelů a vědců v dobrodružství s jasným cílem: upozornit na důležitost ochrany této mimořádné lokality a sdělit své objevy co nejširší veřejnosti.

Všechna uvedení: Charlotte Julia Honiat: Ultima Patagonia

ČTVRTEK 19. 10.
STŘEDA 18. 10.
ÚTERÝ 17. 10.
PONDĚLÍ 16. 10.
ČTVRTEK 13. 10.