Kampus ČZU / Edison Filmhub / Kino Přítomnost
18/10/2021
Kampus ČZU / Edison Filmhub / Kino Přítomnost

Prague Science Film Fest

Prague Science Film Fest

NEJLEPŠÍ POPULÁRNĚ-VĚDECKÉ FILMY Z CELÉHO SVĚTA

AULA ČZU

AMERICKÁ ARKTIDA – OHROŽENÉ ÚTOČIŠTĚ

Krásná, divoká, plná nástrah a dobrodružství. Poznejte Arktickou národní přírodní […]

Budapest

Esdeveniments Esferic of Budapest in Australia

Digital this Event: Led by the award-winning author of 100 […]

Melbourne, AU

How Immersive is Revitalising The Cultural Sector

About this Event: Led by the award-winning author of 100 […]

Budapest

Amy Shakespeare, Innovation Manager at Museums

Digital this Event: Led by the award-winning author of 100 […]

Budapest

Esdeveniments Esferic of Budapest in Australia

Digital this Event: Led by the award-winning author of 100 […]

Barcelona

Unique Venues of Amsterdam Barcelona

Wining this Event: Led by the award-winning author of 100 […]

Budapest

International network museums and technology

About this Event: Led by the award-winning author of 100 […]

Melbourne, AU

Third Lecture of the Cycle Democracy and its Discontents

About this Event: Led by the award-winning author of 100 […]

Melbourne, AU

Third Lecture of the Cycle Democracy and its Discontents

Digital this Event: Led by the award-winning author of 100 […]

HLAVNÍ ORGANIZÁTOŘI:

POWERED BY: